OVER MIJ

Zo lang ik me kan herinneren, heb ik getekend, geschilderd en geknutseld. De opleiding reclame- en presentatietechnieken van MTS St. Lucas in Boxtel (Nederland) was dan ook een logische stap.

Na deze opleiding heb ik gewerkt als vormgever/dtp-er bij verschillende reclamebureaus en vanaf 1995 tot 2011 werkte ik vaak parttime voor een bureau en parttime als freelance grafisch vormgever.

Veel van mijn creativiteit kon ik kwijt in mijn werk, maar de behoefte om ‘ouderwets’ te tekenen en te schilderen is altijd gebleven. Al jaren volg ik lessen bij beeldend kunstenaars om nieuwe materialen en technieken te leren toepassen en zijn of haar kijk op het schilderen te leren. Bezig zijn met verf, kleur, vorm en compostitie geeft mij de mogelijkheid om gedachten en gevoelens te uiten. Dit proces dringt tegelijkertijd de realiteit voor even naar de achtergrond, ik ben dan in mijn eigen wereld. Mijn schilderijen hebben een gevarieerde stijl al komt het kleurgebruik vaak overeen.

Daarnaast maak ik steeds meer fotobewerkingen, in het verleden voor opdrachtgevers, nu voornamelijk vrij werk met eigengemaakte foto’s. Ik maak collages in verschillende lagen waarin ook regelmatig mijn schilderijen zijn verwerkt. Ook hier is de natuur de belangrijkste inspiratie.

Elz van Betuw, mei 2022

 

For as long as I can remember, I have drawn, painted and tinkered. The training in advertising and presentation techniques at St. Lucas in Boxtel (The Netherlands) was therefore a logical step.

After this training I worked as a designer/dtp-er at various advertising agencies and from 1995 till 2011 I often worked part-time for an agency and part-time as a freelance graphic designer.

I could use a lot of my creativity in my work, but the need to draw and paint 'old-fashioned' has always remained. For years I have been taking classes with visual artists to learn to apply new materials and techniques and to learn his or her view of painting. Working with paint, color, shape and composition gives me the opportunity to express thoughts and feelings. At the same time, this process pushes reality aside for a while, I am in my own world. My paintings have a varied style, although the use of color often corresponds.

In addition and increasingly, I make photo edits, in the past for clients, now mainly free work with self-made photos. I make collages in different layers in which my paintings are regularly incorporated. Here too, nature is the main inspiration. The possibilities offered by these modern techniques are endless and in turn provide inspiration for new paintings.

Elz van Betuw, May 2022